Stajyer Ehliyet Nedir?

28.11.2019 21:00

2918 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinden bir tanesi de aday sürücülük uygulamasınageçilmesi ile ilgilidir.

Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten sonra sürücü belgesi almak isteyenler aday sürücü olacaklardır. 01.01.2016 tarihinden önce alınmış sürücü belgesi olan kişiler aday sürücü olmayacaklardır. Aday sürücülük genel olarak iki yıl sürecek olup sürücü kurslarınakayıt yaptırarak sürücü sertifikasını hak eden kişiler bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürürken verilecekbelge geçici bir belge olmadığı gibi belgenin üzerinde aday sürücülükle ilgili herhangi bir ibare debulunmayacaktır. Ancak kişinin aday olduğu sistemden takip edilecektir. İki yıllık bir süre içerisinde sürücübelgesinin iptaline yönelik herhangi bir kabahat işlenmediği takdirde bu süre sonunda aday sürücülük sonaerdirilecek ve verilen sürücü belgesi de yenilenmeyecektir.Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edecektir. Aday sürücünün yanında refakatçi bulunmadan kendi başına araç kullanabilecektir.

01 Ocak 2016 tarihi itibari ile ehliyet alanlar 2 yıl boyunca 75 ceza puanına ulaşırlarsa ehliyetlerine el konulacaktır. 2 yıl için 75 ceza puanı belirlenirken, yıllık 50 ceza puanını dolduranların da ehliyetleri iptal edilecektir.

Aday sürücü aşağıdaki kabahatleri işlediği zaman sürücü belgesi elinden alınacaktır. Bu durumda belgesiiptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılansınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarındaeğitime başlayabilmeleri için tâbi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanımuayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsaiptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.

 Aday sürücülerin;

a. İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,
b. İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,
c. İki yıl boyunca sağa-sola dönüşlerde ve dönel kavşaklarda yayaların, bisiklet kullanıcılarının geçişhakkını üç kez ihlal etmesi,
d. İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmesi,
e. İki yıl boyunca emniyet kemerini üç kez takmaması,
f. İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olması,
g. Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi,
h. İki yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanması,
i. İki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.

 

 

Stajyer Ehliyetini Kaybetmeye Sebep Olacak Hataların Ceza Puanları:

1.Kırmızı ışıkta geçmek: 20 ceza puanı

2. Yasaklı yere park etmek: 20 ceza puanı

3.Yaya geçidinde yayalara yol vermemek: 20 ceza puanı

4.Şerit değiştirirken kuralları ihlal etmek: 20 ceza puanı

5.Emniyet kemeri takmamak: 15 ceza puanı      

6.Trafikte cep telefonu ile konuşmak: 10 ceza puanı

7.Hız sınırını aşmak: 10 ceza puanı

8.Muayene edilmemiş araç kullanmak: 10 ceza puanı

 

Stajyer sürücü belgesi iptal edilip tekrar almak isteyenlerin, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek olumlu rapor almaları da gerekecektir. İkinci defa iptal olursa, yine aynı hükümler uygulanacaktır.